jueves, 14 de diciembre de 2017

OS ANIMAIS

Fai uns días comezamos esta unidade. Xa coñecemos algunhas das súas características e agora imos con outra clasificación:

Segundo teñan ou non esqueleto poden ser...

A ALIMENTACIÓN

Para rematar a unidade do Corpo humano falamos dos coidados do corpo, entre eles, por suposto, unha alimentación variada e equilibrada.martes, 5 de diciembre de 2017

O APALPADOR

Dende Normalización lingüística presentaronnos hoxe un concurso, trátase de escribirlle unha carta ao Apalpador.

Antes de facer  o traballo convén coñecelo un pouquiño, xa empezamos na clase e aquí vai algo máis..

Para empezar podemos ver o conto cunhas ilustracións preciosas de Leandro Lamas.

E xa coñecemos este outro conto que hoxe na escola nos leu un neno de 6º (gracias Jacobo!!), agora podemos velo coas voces de Malvela, que tamén nos encantan.
E agora coa letra para poder facer karaoke:
E nesta páxina web tedes máis información do concurso: 

                           www.apalpador.gal


jueves, 9 de noviembre de 2017

O NOME: INDIVIDUAL E COLECTIVO


Nombres individuales: son las palabras que nombran a una sola persona, animal o cosa.
Nombres colectivos: son palabras que nombran (en singular) a un conjunto de personas, animales o cosas.

Veamos algunos ejemplos:

Individual
Colectivo
OvejaRebaño (conjunto de ovejas)
PájaroBandada (conjunto de pájaros)
IslaArchipiélago (conjunto de islas)
LibroBiblioteca (conjunto de libros)
DienteDentadura (conjunto de dientes)
ÁrbolArboleda (conjunto de árboles)
AbejaEnjambre (conjunto de abejas)
SoldadoEjército (conjunto de soldados)
PersonaGente (conjunto de personas)
PerroJauría (conjunto de perros)
lunes, 9 de octubre de 2017

O SOL

Danos luz e calor...


LOS NÚMEROS HASTA EL 199

Y continuamos con la numeración... ahora hasta el 199. Pincha el enlace para ver el LIM.

NÚMEROS DEL 100 AL 199¿Como se escribe del 100 al 200 en letras? 


La palabra Cien 100, cuando va acompañada al inicio se escribe "ciento", cuando va acompañada y se escribe al final una S de "cientos".

Ejemplo; Ciento uno, Ciento noventa, Ciento ochenta. Ahora con S al final "cientos", Doscientos, Trescientos, Cuatrocientos, Seiscientos, Setecientos, Ochocientos, Novecientos, excepto la palabra "Quinientos" 

 100. - Cien
 101 .- Ciento uno
 102 .- Ciento dos
 103 .- Ciento tres
 104 .- Ciento cuatro
 105 .- Ciento cinco
 106 .- Ciento seis
 107 .- Ciento siete
 108 .- Ciento ocho
 109 .- Ciento nueve
 110 .- Ciento diez
 111 .- Ciento once
 112 .- Ciento doce
 113 .- Ciento trece
 114 .- Ciento catorce
 115 .- Ciento quince
 116 .- Ciento dieciséis
 117 .- Ciento diecisiete
 118 .- Ciento dieciocho
 119 .- Ciento diecinueve
 120 .- Ciento veinte
 121 .- Ciento veintiuno
 122 .- Ciento veintidós
 123 .- Ciento veintitrés
 124 .- Ciento veinticuatro
 125 .- Ciento veinticinco
 126 .- Ciento veintiséis
 127 .- Ciento veintisiete
 128 .- Ciento veintiocho
 129 .- Ciento veintinueve
 130 .- Ciento treinta
 131 .- Ciento treinta y uno
 132 .- Ciento treinta y dos
 133 .- Ciento treinta y tres
 134 .- Ciento treinta y cuatro
 135 .- Ciento treinta y cinco
 136 .- Ciento  treinta y seis
 137 .- Ciento treinta y siete
 138 .- Ciento treinta y ocho
 139 .- Ciento treinta y nueve
 140 .- Ciento cuarenta
 141 .- Ciento cuarenta y uno
 142 .- Ciento cuarenta y dos
 143 .- Ciento cuarenta y tres
 144 .- Ciento cuarenta y cuatro
 145 .- Ciento cuarenta y cinco
 146 .- Ciento cuarenta y seis
 147 .- Ciento cuarenta y siete
 148 .- Ciento cuarenta y ocho
 149 .- Ciento cuarenta y nueve
 150 .- Ciento cincuenta
 151 .- Ciento cincuenta y uno
 152 .- Ciento cincuenta  y dos
 153 .- Ciento cincuenta  y tres
 154 .- Ciento cincuenta  y cuatro
 155 .- Ciento cincuenta  y cinco
 156 .- Ciento cincuenta  y seis
 157 .- Ciento cincuenta  y siete
 158 .- Ciento cincuenta  y ocho
 159 .- Ciento cincuenta  y nueve
 160 .- Ciento sesenta
 161 .- Ciento sesenta  y uno
 162 .- Ciento sesenta  y dos
 163 .- Ciento sesenta  y tres
 164 .- Ciento sesenta  y cuatro
 165 .- Ciento sesenta  y cinco
 166 .- Ciento sesenta  y seis
 167 .- Ciento sesenta  y siete
 168 .- Ciento sesenta  y ocho
 169 .- Ciento sesenta  y nueve
 170 .- Ciento setenta
 171 .- Ciento setenta  y uno
 172 .- Ciento setenta  y dos
 173 .- Ciento setenta  y tres
 174 .- Ciento setenta  y cuatro
 175 .- Ciento setenta  y cinco
 176 .- Ciento setenta  y seis
 177 .- Ciento setenta  y siete
 178 .- Ciento setenta  y ocho
 179 .- Ciento setenta  y nueve
 180 .- Ciento ochenta
 181 .- Ciento ochenta  y uno
 182 .- Ciento ochenta  y dos
 183 .- Ciento ochenta  y tres
 184 .- Ciento ochenta  y cuatro
 185 .- Ciento ochenta  y cinco
 186 .- Ciento ochenta  y seis
 187 .- Ciento ochenta  y siete
 188 .- Ciento ochenta  y ocho
 189 .- Ciento ochenta  y nueve
 190 .- Ciento noventa
 191 .- Ciento noventa  y uno
 192 .- Ciento noventa  y dos
 193 .- Ciento noventa  y tres
 194 .- Ciento noventa  y cuatro
 195 .- Ciento noventa  y cinco
 196 .- Ciento noventa  y seis
 197 .- Ciento noventa   y siete
 198 .- Ciento noventa  y ocho
 199 .- Ciento noventa  y nueve
 200 .- Doscientos